Search Results for: osoby

Statut Fundacji Pro Musica Viva

Statut

Statut Fundacji Pro Musica Viva STATUT FUNDACJI „PRO MUSICA VIVA”z siedzibą w Warszawie(tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Fundacja pod nazwą „Pro Musica Viva” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:– Romana Rewakowicza– Ewę Samborskązwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Ordynackiej 9 za numerem repertorium A Nr 6199/98 z dnia …

Statut Read More »

Polityka prywatności

Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCIFundacji „Pro Musica Viva” §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies. 2. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja „Pro Musica Viva”z siedzibą pod adresem: ul. Gąbińskiej 9/64, 01-703 Warszawa, …

Polityka prywatności Read More »

Scroll to Top