Wyszukiwarka
FUNDACJA Pro Musica Viva

Polecamy!

Muzyczna kultura Ukrainy


Kontakt

 +48 22 834 84 65
 

Lista kompozytorów

ZOLTAN ALMASHI

ZOLTAN ALMASHI

(ur. w 1975 r. we Lwowie) Ukończył Lwowską Akademie Muzyczną im. Mykoły Łysenki w klasie kompozycji i wiolonczeli Jurija Łaniuka, później aspiranturę w Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. Piotra Czajkowskiego pod kierownictwem Jewhena Stankowycza. Jest dwukrotnym laureatem konkursu im. Sergiusza Prokofiewa (jako wiolonczelista i kompozytor), a także laureatem Nagrody im. Lewka Rewuckiego za twórczość kameralną (2003).

WASYL BARWINSKI

WASYL BARWINSKI

(1888 Tarnopol - 1963 Lwów) - kompozytor, pianista, muzykolog, nauczyciel, krytyk muzyczny. Rozpoczął studia muzyczne we Lwowskim Konserwatorium u W. Kurza, które następnie kontynuował w Pradze studiując na uniwersytecie u Z. Neiedli i O. Hostynskiego, a w konserwatorium u V. Novaka, które ukończył w 1915 roku.


MAKSYM BEREZOWSKI

MAKSYM BEREZOWSKI

(1745, Głuchów - 1777, Petersburg), kompozytor i śpiewak, uczył się najpierw w Głuchowskiej szkole śpiewaków cerkiewnych, a następnie w Kijowskiej Akademii Mohylańskiej, skąd został zabrany do Dworskiej Kapeli Śpiewaczej w Petersburgu. Od 1758 roku śpiewał w Kapeli, a od 1762 roku był solistą przydwornej trupy operowej.

WALENTYN BIBIK

WALENTYN BIBIK

(1940, Charków - 2003 Izrael) ukończył w 1966 roku Charkowskie Konserwatorium Muzyczne w klasie kompozycji Dmytra Klebanowa. Od tego czasu wykładał kompozycję i instrumentację w tymże konserwatorium, przemianowanym później na Charkowski Instytut Sztuki. Przez pewien okres czasu był przewodniczącym Charkowskiego Oddziału Związku Kompozytorów Ukrainy. W 1994 roku wyjechał do Petersburga, gdzie wykładał instrumentację w Petersburskim Konserwatorium.

DMYTRO BORTNIAŃSKI

DMYTRO BORTNIAŃSKI

(1751, Głuchów - 1825, Petersburg), podstawy wykształcenia muzycznego otrzymał w Głuchowie, w istniejącej od 1738 roku szkole śpiewaków cerkiewnych, z której rekrutowano utalentowanych chłopców do carskiej kapeli chóralnej w Petersburgu. Zabrany do niej w 1759 roku w wieku 8 lat, tu uczył się śpiewu i teorii muzyki, a ponadto kompozycji u B. Galuppiego. Po wyjeździe Galuppiego z Petersburga kontynuował u niego studia w Wenecji. W latach 1769-79 przebywał również w Bolonii i Rzymie.

ŁESIA DYCZKO

ŁESIA DYCZKO

(ur. 1939, Kijów) jest szczególnie ceniona za swoją chóralną twórczość. Ukończyła Kijowskie Konserwatorium Muzyczne w klasie kompozycji K. Dankewycza i B. Latoszyńskiego. Studia podyplomowe kontynuowała w Konserwatorium Moskiewskim u N. Peyko. Od 1979 roku jest obecna w Zarządzie Związku Kompozytorów Ukrainy. Była wielokrotnie nagradzana za swoją twórczość, włączając Państwową Nagrodę im. Szewczenki, najwyższe odznaczenie w dziedzinie kultury. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną w Kijowskim Instytucie Kultury.

MYKOŁA DYLECKI

MYKOŁA DYLECKI

(1630 (?), Kijów - 1690 (?), Moskwa), kompozytor, teoretyk, dyrygent chóralny i pedagog, jedna z pierwszych postaci ukraińskiego muzycznego życia swego czasu. Studiował w Jezuickiej Akademii w Wilnie. Przebywał również w Krakowie, Smoleńsku, Moskwie i Petersburgu. Jego najważniejsza praca "Gramatyka muzyczna" zawiera zasady tzw. partesnego śpiewu - wielogłosowej muzyki chóralnej, która zastąpiła w XVI w. dawną tradycję śpiewu monodycznego.

BOHDANA FROLAK

BOHDANA FROLAK

(ur. w 1968 r. w Wydyniwie, obwód Iwano-Frankowski) - kompozytorka, autorka licznych utworów kameralnych, symfonicznych i chóralnych. W 1991 roku ukończyła studia kompozytorskie u Wołodymyra Flysa i Myrosława Skoryka, a w roku 1998 studia podyplomowe u Myrosława Skoryka w lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. M. Łysenki. Wykłada kompozycję w macierzystej uczelni. W 2017 roku otrzymała Nagrodę im. T. Szewczenki za dzieła do poezji Szewczenki – Prawa duszo, Kolor, Sen.

ANNA HAWRYLEC

ANNA HAWRYLEC

(ur. w 1958 r. w Wydyniwie, obwód Iwano-Frankowski) W 1982 r. ukończyła Lwowskie Państwowe Konserwatorium Muzyczne im. Mykoły Łysenki studiując w klasie kompozycji W. Flisa. W 1984 r. ukończyła studia podyplomowe z kompozycji w Kijowskim Państwowym Konserwatorium Muzycznym w klasie Myrosława Skoryka.

ANDRIJ HNATYSZYN

ANDRIJ HNATYSZYN

(1906, Lwowskie woj. - 1995, Wiedeń) - dyrygent i kompozytor. Podstawy muzycznego wykształcenia zdobył w Wyższym Muzycznym Instytucie im. M. Łysenka we Lwowie, gdzie uczył się m.in. u Stanisława Ludkewycza.

LEWKO KOŁODUB

LEWKO KOŁODUB

(ur. 1930, Kijów) jest kompozytorem oper, baletów, utworów muzyczno-dramatycznych, orkiestrowych (w tym 10-ciu symfonii), koncertów, utworów na zespoły kameralne, instrumenty dęte i smyczkowe, pieśni i utworów chóralnych, a także muzyki do przedstawień teatralnych, filmów i słuchowisk radiowych. Dokonał redakcji, aranżacji i orkiestracji utworów Mykoły Łysenki, Mychajły Werikiwskiego, Wiktora Kosenki, Antina Rudnickiego, Mychajły Tica.


ANATOLIJ KOS-ANATOLSKI

ANATOLIJ KOS-ANATOLSKI

(1909 Kołomyja - 1983 Lwów) ukończył prawo na Uniwersytecie Lwowskim w 1931 roku. Studiował również fortepian w Instytucie Muzycznym im. Łysenki, a także kompozycję u Wasyla Barwinskiego i Adama Sołtysa we Lwowskim Konserwatorium, które ukończył w 1934 roku. Był nauczycielem muzyki, od 1952 roku wykładowcą, a od 1973 roku profesorem Lwowskiego Konserwatorium. Był również Przewodniczącym Lwowskiego Oddziału Związku Kompozytorów Ukrainy.

OLEKSANDR KOSZYĆ

OLEKSANDR KOSZYĆ

(1875, Kijowski obwód - 1944, Winnipeg) dyrygent, kompozytor, folklorysta, pedagog. Syn prawosławnego księdza, ukończył Teologiczne Seminarium w Kijowie w 1896 roku, a w 1901 roku Kijowską Akademię Teologiczną, gdzie w latach 1898-1901 był dyrygentem akademickiego chóru. W 1906 roku wstąpił do Muzyczno-Dramatycznej Szkoły Łysenki, gdzie studiował kompozycję u H. Lubomirskiego.

BORYS LATOSZYŃSKI

BORYS LATOSZYŃSKI

(1895, Żytomierz - 1968, Kijów), kompozytor, dyrygent, pedagog, ukończył w 1918 roku prawo na Uniwersytecie Kijowskim. Studiował równocześnie kompozycję u R. Gliera w Kijowskim Konserwatorium Muzycznym, gdzie uzyskał dyplom w 1919 roku, wykładając tam następnie teorię muzyki (1920-35). W latach 1935-37 był profesorem orkiestracji w Moskiewskim Konserwatorium. Od roku 1944 do końca życia był profesorem kompozycji Kijowskiego Konserwatorium. Był członkiem i przewodniczącym (1922-25) Asocjacji Muzyki Współczesnej, rozwiązanej przez komunistyczne władze w 1932 roku.

MYKOŁA LEONTOWYCZ

MYKOŁA LEONTOWYCZ

(1877, Kamieniec Podolski - 1921, Tulczyn), kompozytor, folklorysta, dyrygent, pedagog. Syn prawosławnego księdza, ukończył Seminarium Teologiczne w Kamieńcu Podolskim w 1899 roku. Pobierał prywatne lekcje harmonii i teorii muzyki u S. Barmotina i kompozycji u B. Jaworskiego. W latach 1903-04 uczęszczał również na lekcje muzyki przy carskiej kapeli chóralnej w Petersburgu, gdzie zdał egzamin na dyrygenta chóralnego.

STANISŁAW LUDKEWYCZ

STANISŁAW LUDKEWYCZ

(1879, Jarosław - 1979, Lwów) - kompozytor, dyrygent, muzykolog, folklorysta. W 1901 roku ukończył filozoficzny fakultet Lwowskiego Uniwersytetu. We Lwowie w latach 1898-1901 pobierał lekcje kompozycji u Adama Sołtysa. W latach 1901-07 wykładał w ukraińskich gimnazjach we Lwowie i Przemyślu. W latach 1907-08 swoje muzyczne studia kontynuował w Wiedniu u H. Gredenera (kontrapunkt) i A. Zemlinskiego (kompozycja). W 1909 roku otrzymał doktorat muzykologii na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie studiował u Guido Adlera.

YURI ŁANIUK

YURI ŁANIUK

(ur. 1957, Lwów), kompozytor i wiolonczelista. W latach 1975-80 studiował wiolonczelę u Jewhena Szpicera i kompozycję u Dezyderija Zadora we Lwowskim Konserwatorium. Studia podyplomowe kontynuował w Kijowie w klasie Wadyma Czerwowa (1980-82). Ważnym doświadczeniem kompozytorskim były spotkania z polskim kompozytorem Andrzejem Nikodemowiczem, mieszkającym we Lwowie do roku 1980.

MYKOŁA ŁYSENKO

MYKOŁA ŁYSENKO

(1842, Połtawska gubernia - 1912, Kijów), założyciel nowej, romantycznej szkoły w ukraińskiej muzyce, pianista, dyrygent chóralny, folklorysta, pedagog i działacz społeczny. W 1864 roku ukończył przyrodniczy fakultet Kijowskiego Uniwersytetu. W latach 1867-69 studiował kompozycję i fortepian w Lipskim Konserwatorium. Od 1869 roku Łysenko mieszka i pracuje w Kijowie. W latach 1874-76 pobierał lekcje instrumentacji u Rimskiego-Korsakowa w Petersburgu.

LEW REWUCKI

LEW REWUCKI

(1889, Irżawec, obwód Czernihowski - 1977, Kijów) - kompozytor, pedagog i działacz muzyczny. Ukończył Muzyczno-Dramatyczną Szkołę Mykoły Łysenki, Kijowskie Konserwatorium Muzyczne w klasie kompozycji R. Gliera, a także wydział prawa Kijowskiego Uniwersytetu. Dużą część jego aktywności stanowiła działalność pedagogiczna - najpierw w szkole Łysenki, a następnie w Kijowskim Konserwatorium. Rewucki obok Latoszyńskiego należy do kompozytorów, którzy wyznaczyli drogę ukraińskiej muzyce XX wieku, zarówno swoją twórczością jak działalnością pedagogiczną.

BOHDAN SEHIN

BOHDAN SEHIN

(ur. 1976 w Borszczów, obwód Tarnopolski). Kompozytor, menedżer projektów muzycznych. Ukończył Narodową Akademię Muzyczną we Lwowie (studiował kompozycję u M. Skoryka). Zasięgał konsultacji w zakresie kompozycji u A. Pärta, B. Furrera, A. Szczetyńskiego, Y. Shakeda. Dwukrotnie był stypendystą programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP “Gaude Polonia” (2003, 2006), studiując u Zbigniewa Bujarskiego w Krakowie i Zygmunta Krauze w Warszawie.

DENYS SICZYNSKI

DENYS SICZYNSKI

(1865, Tarnopolskie - 1909, Stanisławów) muzyczną edukację pobierał u Władysława Wszelaczyńskiego i L. Lewickiego w Tarnopolu, a następnie we Lwowskim Konserwatorium u Karola Mikuli. Był aktywnym działaczem muzycznym - jednym z założycieli ukraińskiego towarzystwa chóralnego Bojan, a także członkiem Komitetu Publikacji Ukraińskich Pieśni Ludowych. Był również dyrygentem różnych chórów w Przemyślu, Drohobyczu i Stanisławowie, gdzie zorganizował wydawnictwo Muzyczna Biblioteka, wydające po raz pierwszy wiele utworów ukraińskich kompozytorów.

MYROSŁAW SKORYK

MYROSŁAW SKORYK

(ur. 1938, Lwów) w latach 1956-60 studiował kompozycję u Adama Sołtysa we Lwowskim Konserwatorium, a w latach 1961-62 odbywał aspiranturę u Dmitrija Kabalewskiego w Moskiewskim Konserwatorium. Od 1962 roku był wykładowcą Lwowskiego Konserwatorium, a od 1966 roku wykładał teorię muzyki i kompozycję w Kijowskim Konserwatorium. Od 1984 roku jest profesorem katedry kompozycji Lwowskiego Konserwatorium, będąc jednocześnie jej przewodniczącym. W latach 2006-2010 był wiceprzewodniczący Związku Kompozytorów Ukrainy. Od 2011 roku jest dyrektorem artystycznym Narodowej Opery Ukrainy w Kijowie. Otrzymał najwyższą państwową nagrodę w dziedzinie kultury im. Tarasa Szewczenki.

JEWHEN STANKOWYCZ

JEWHEN STANKOWYCZ

(ur. 1942, Zakarpacie), w latach 1962-63 studiował kompozycję u Adama Sołtysa we Lwowskim Konserwatorium, następnie w latach 1965-70 w Kijowskim Konserwatorium Muzycznym najpierw u Borysa Latoszyńskiego, a po jego śmierci u Myrosława Skoryka. W 1977 roku otrzymał Państwową Nagrodę im. Tarasa Szewczenki za Symfonię Nr 3 Ja utwierdzam się. W latach 1990-92 był Przewodniczącym Związku Kompozytorów Ukrainy.

KYRYŁO STECENKO

KYRYŁO STECENKO

(1882, Kijowski obwód, - 1922, Kijowski obwód), kompozytor, dyrygent chóralny, działacz społeczny. W latach 1897-1903 roku studiował w Kijowskim Seminarium Duchownym, gdzie wyróżniał się w śpiewie i chóralnej dyrygenturze. W 1899 roku został członkiem Studenckiego Chóru prowadzonego przez Łysenkę, a następnie jego asystentem. Muzyczną edukację zdobył w Muzyczno-Dramatycznej Szkole Łysenki w Kijowie (1904-07).

JAKIW STEPOWYJ

JAKIW STEPOWYJ

(1883 Charków - 1921 Kijów) - prawdziwe nazwisko Jakymenko - od 11 roku życia należał do Carskiej Dworskiej Kapeli Chóralnej w Petersburgu, w której jego starszy brat Fedir był nauczycielem. Ukończył Petersburskie Konserwatorium studiując u Liadowa i Rimskiego-Korsakowa.

Lubawa Sydorenko

Lubawa Sydorenko

(ur. 1979) – kompozytorka, absolwentka Lwowskiej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki w klasie Jurija Łaniuka, członkini Związku Kompozytorów Ukrainy. Jest laureatką nagród państwowych im. Lwa Rewuckiego (2007) i im. Borysa Latoszyńskiego (2015), stypendystka m.in. programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gaude Polonia” (2005, w klasie Zbigniewa Bujarskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie) oraz Fundacji „Ernst von Siemens Musikstiftung” (Monachium, Niemcy 2009). Posiada tytuł profesora nauk muzycznych i doktora filozofii.

WALENTYN SYLWESTROW

WALENTYN SYLWESTROW

(ur. 1937, Kijów) ukończył w 1955 roku kijowski Instytut Inżynierii Budowlanej, zaś w latach 1958-64 studiował w kijowskim Konserwatorium Muzycznym kompozycję u Borysa Latoszyńskiego, harmonię i kontrapunkt u Lewka Rewuckiego. Był centralną postacią kijowskiej awangardy muzycznej w latach sześćdziesiątych. Debiutował w 1961 roku na "plenum" młodych kompozytorów ukraińskich, gdzie jego pierwsze ważniejsze dzieło, Kwintet fortepianowy, wzbudziło swego rodzaju sensację. W pierwszym okresie swojej twórczości przejął od Schönberga i Weberna technikę dwunastotonową.

IGOR SZCZERBAKOW

IGOR SZCZERBAKOW

(ur. 1955, Dniepropietrowsk) ukończył kompozycję w Kijowskim Konserwatorium Muzycznym w klasie Witalija Kirejka. Obecnie jest profesorem kompozycji w tymże Konserwatorium, przemianowanym na Narodową Akademię Muzyczną Ukrainy im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. W latach 1992-95 był dyrektorem festiwalu muzyki współczesnej “Muzyczne Forum Młodych”. Obecnie jest dyrektorem kijowskiego Festiwalu “Muzyczne premiery sezonu”, a także przewodniczącym komitetu organizacyjnego najważniejszego festiwalu muzycznego Ukrainy „Kyiv Music Fest”. Od 1999 roku był przewodniczącym Kijowskiego Oddziału Związku Kompozytorów Ukrainy, a od 2010 roku jest przewodniczącym Związku Kompozytorów Ukrainy.

OLEKSANDR SZCZETYŃSKI

OLEKSANDR SZCZETYŃSKI

(ur. 1960, Charków) jest absolwentem klasy W. Borisowa w charkowskim Instytucie Sztuki. Brał udział w Letnich Kursach dla młodych kompozytorów w Kazimierzu Dolnym w latach 1990 i 1991, gdzie słuchał wykładów L. Andriessena, W. Lutosławskiego, K. Pendereckiego, B. Schaeffera, M. Lindberga. Ma również za sobą Kursy Muzyki Komputerowej w Akademii Muzycznej w Krakowie, kursy mistrzowskie w Lerchenborgu (Dania) m.in. u E. Denisowa.

MYCHAJŁO SZWED

MYCHAJŁO SZWED

(ur. w 1978 roku we Lwowie) ukończył z wyróżnieniem kompozycję we Lwowskiej Akademii Muzycznej im. Mykoły Lysenki oraz studia podyplomowe w tej uczelni u Myrosława Skoryka (1996-2004). Był stypendystą programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Gaude polonia” (2005 r.), który realizował studiując kompozycję u Zbigniewa Bujarskiego w Krakowskiej Akademii Muzycznej. Był także stypendystą Międzynarodowej Fundacji „Pochodnia”.OLEKSANDR SZYMKO

OLEKSANDR SZYMKO

Oleksandr Szymko (ur. 1977), pianista i kompozytor, urodził się w Borszczowie na Tarnopolszczyźnie. Studiował kompozycję u Jurija Iszczenki w Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy w Kijowie. Katalog dzieł Szymki obejmuje utwory symfoniczne, koncertowe, kameralne, fortepianowe, wokalno-instrumentalne, sceniczne, a także muzykę teatralną.ARTEM WEDEL

ARTEM WEDEL

(1767, Kijów - 1808, Kijów), syn kijowskiego mieszczanina oświatę muzyczną zdobył w Kijowskiej Akademii Mohylańskiej (1776-87), gdzie wsławił się jako najlepszy śpiewak i skrzypek biorąc udział w akademickim chórze i orkiestrze. W 1788 roku na prośbę głównodowodzącego wojskami Moskwy i Moskiewskiej Guberni Jeropkina, Wedel jest wysłany przez zwierzchnika Akademii metropolitę Samuila Mysławskiego do Moskwy, gdzie obejmuje obowiązki kierującego chóralną kapelą do roku 1792.
Organizacja Pożytku Publicznego - przekaż 1% podatku!


 więcej »